Amatör Futbolcularda Sportif Sürekli Kendine Güven Düzeyinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi


KÜRKCÜ AKGÖNÜL E., ÖZEN G., DİLEKÇİ U.

Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.137-149, 2023 (Peer-Reviewed Journal)