Günümüz ekonomik yatırım araçlarında kişilere alternatif bir menkul altın; Osmanlı sikkeleri ve modern Darphane altınları üzerine bir araştırma [A research on gold an alternative investment to people in today’s economic investment instruments; Ottoman coins and modern minted gold coins]


Creative Commons License

Gürsoy B., Hatipoğlu M.

vol.7, no.14, pp.1-29, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 7 Issue: 14
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.29228/ijiia.177
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus, Root Indexing
  • Page Numbers: pp.1-29
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

There are many definitions fort he word coin. According to TDK; this word, which is used as a coin,

a stamp on coins, an ironor woodstake driven into the ground totie animals, is used in the sense of

coin used for investment purposes in the study. The coin sand the signatures tat stamp upon the

marecombined as one label as coin, there is a various number of metal types used in order to make

coin. Coins is also a sign of the emperor’s wealthand domination. Further more whenth etrone

changesits leaderal sokind of coins has to change since it’s not accepted as valid by thene worder.

Most of the coins produced by gold alsoit’s used both for ornamentand investment.

The aim of this study is the determinationand classification of the printing characteristics of modern

gold coins (coins) produced by the General Directorate of the Mintand Stamp Printing House, which

are classified under two groups as printed trappings- ornaments andt rappings-money and in the

circulation during the Periods of the Ottoman Empire and modern Republic of Turkey. Inaddition, it

is aimed to compile the information expressed in different studies in fragmented forms until today

and to inform researchers a bout the subject.

This study has been prepared with document analysis (review) method, one of the analytical research

methods. Published magazines, books, articles, electronic books examined within the scope of the

research documents have been found to contain only certain parts of this subject, and modern gold

coins has been seen that a scientific article on it has not been published.

The results of the study are expected that it will provide important information to researchers,

academicians and students. The importance of the study is; Amongth eefforts to offer alternatives to

people in today's economic investment instruments is that it has provided illumination on printed

gold ornaments.

Sikke kelimesi için birçok tanım bulunmaktadır. TDK’ ya göre; madeni para, madeni paralara

vurulan damga, hayvanları bağlamak için yere çakılan demir veya ağaç kazık olarak kullanılan bu

kelime çalışma içeresinde yatırım amacıyla kullanılan madeni para anlamında kullanılmıştır. Sikke,

tarihte çok çeşitli metaller kullanılarak üretilmiştir. Hükümdarlar için egemenliklerinin önemli bir

simgesi olan sikkeler başa geçen her hükümdara göre ayrı ayrı basılmıştır. Tarihte altın olarak basılan

sikke eski çağlardan beri süsleme kullanımının yanı sıra yatırım amaçlıda kullanılmıştır.

Bu çalışmanın amacı, Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde

tedavüle verilen ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce üretilen baskılı ziynet-takı

ve ziynet-para olarak iki grup altında adlandırılan modern altın sikkelerin, baskı özelliklerinin

belirlenmesi, sınıflandırılmasıdır. Ayrıca, bugüne kadar parçalı hallerde değişik çalışmalarda ifade

edilen bilgilerin derlenmesi ve de konu hakkında araştırmacıların bilgilendirilmesi,

hedeflenmektedir.

Bu çalışma, analitik araştırma yöntemlerinden doküman analizi (derleme) yöntemi ile hazırlanmıştır.

Araştırmanın sınırlılıkları, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi olarak

belirlenmiştir. Araştırma kapsamında incelenen basılı yayınlanan dergi, kitap, makale, elektronik

belgelerin bu konunun sadece belirli parçalarını içerdiği görülmüş olup, Osmanlı İmparatorluğu ile

Türkiye Cumhuriyeti dönemlerini bir arada bulunduran altın sikkeler üzerine kapsamlı bir bilimsel

bir makalenin yayınlanmamış olduğu görülmüştür.

Çalışmanın sonuçlarının araştırmacılara, akademisyenlere ve öğrencilere önemli bilgiler sunacağı

umulmaktadır. Çalışmanın önemi ise; günümüz ekonomik yatırım araçlarında kişilere alternatif

sunma gayretleri arasında basılı altın ziynetleri konusunda aydınlatma sağlamış olmasıdır.