Regresyon analizinde kullanılan en küçük kareler ve en çok medyan kareler yöntemlerinin karşılaştırılması


Gürünlü Alma Ö., Vupa Çilengiroğlu Ö.

SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI FEN EDEBIYAT FAKÜLTESI FEN DERGISI = SÜLEYMAN DEMIREL UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCE JOURNAL OF SCIENCE, vol.3, no.2, pp.219-229, 2008 (Peer-Reviewed Journal)