Tefsir Usûlü'nde Tepkiyle Kaleme Alınan Eserler


Creative Commons License

Yıldırım A.

Balıkesir İlahiyat Dergisi (BAİD), no.14, pp.169-190, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Balıkesir İlahiyat Dergisi (BAİD)
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.169-190
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışma, Tefsir Usûlü’ne dair kaleme alınmış eserlerin telif edilme sebeplerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Böyle bir amaç doğrultusunda kronolojik olarak farklı dönemlerde kaleme alınan Muhâsibî’nin el-Akl ve Fehmü’l-Kur’ân, Kâfiyeci’nin et-Teysîr fî Kavâidi ‘İlmi’t-Tefsir ve Subhî Sâlih’in Mebâhis fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân adlı eserleri örneklem olarak seçilmiştir. Her biri farklı dönemde kaleme alınan bu eserlerin ortaya konulma gerekçeleri müellifleri tarafından açıklansa da aslında bu eserlerin başka sebeplere binaen kaleme alındığı anlaşılmaktadır. Bunun tespiti için de müelliflerin, dönemlerindeki ilmî konumları ve siyasî tutumları tespit edilmiş ve eserleri üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur. Üç ayrı dönemde kaleme alınan ve üç ayrı müellif özelinde yapılan bu çalışmada, müelliflerin eserlerini kaleme almadaki en etkin faktörün dönemlerindeki fikrî, siyasî ve ilmî anlayışa karşı refleksle yazıldığı tespit edilmiştir.