Web of Science Penceresinden Türkiye Adresli Hukuk Yayınlarına Genel Bakış


Creative Commons License

Karaman D., Damar M., Özdağoğlu G.

Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online), vol.4, no.2, pp.193-208, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.193-208
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Web of Science Penceresinden Türkiye Adresli Hukuk Yayınlarına Genel Bakış

Hukuk fakülteleri, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme gibi faaliyetleriyle, topluma farklı katmanlarda değer ve hizmet ürettiği gibi, hukuk bilimi alanında da gerek ulusal gerekse uluslararası değişiklikleri takip ederek, toplumun gelişmişlik düzeyine olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda, çalışmada, Türk hukuk sistemi içinde kritik bir yere sahip olan araştırmacı ve akademisyenlerin bilimsel yayınları,  Web  of  Science  penceresinden  değerlendirilmektedir.  Temel  amacı,  sunulan  literatür  ve  seçilen  yöntem  çerçevesinde,  Türkiye’de  faaliyet  gösteren  üniversitelerde  hukuk  alanında  çalışan  akademisyenlerin,  uluslararası  literatürdeki  konumlarını  bibliyometrik  ve  bilimetrik  bir  araştırma  ile  ortaya  koymaktır.  Bu  kapsamda,  bibliyometrik  veriler  üzerinden  özet  istatistikler,  kümeler ve ağ modelleri elde edilerek, yıllara göre yayın dağılımları, dergiler, atıf istatistikleri, ülkeler, kurumlar, fonlar, ortak yazarlık, ortak atıf, ortak kelime ağları gibi pekçok farklı boyutta bulgular sunulmaktadır. Türkiye, Güney Kore’nin ardından 629 makale ile tüm literatürün %0,35 bölümünü oluşturmakta, toplamda aldığı 893 atıf ve 1,42 atıf ortalaması ile 36. sırada yer almaktadır. Diğer boyutlardaki  istatistiklere  göre  yapılan  değerlendirmeler  ve  web  of  science  hukuk  alanındaki  genel  durum  ışığında  kıyaslamalar yapılmaktadır.  Bu  çalışma,  hukuk  alanındaki  araştırmacılara,  20  yıllık  bir  karne  sunarken,  gelecek  çalışmalar  için  yönlendirici  bir  belge niteliği taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hukuk; Akademisyenler; Bilimetri; Bilimsel Üretkenlik; Web of Science; Literatür Analizi.

Overview of Turkey-Addressed Publications in Law from Web of Science Window

Schools  of  Law  provide  positive  contributions  to  the  development  of  the  society  by  following  both  national  and  international  changes  in  the  field  of  legal  science,  as  well  as  providing  value  and  service  to  the  society  in  different  layers  with  their  activities  such as education, research, and development. In this context, the scientific publications of researchers and academics, who have a  critical  position  in  the  Turkish  legal  system,  are  evaluated  from  the  Web  of  Science  window.  The  main  purpose  of  the  study,  based on the selected literature and in the framework of the methodology, is to put forward the place of the academics in the international literature who work in the field of law at the the universities in Turkey through scientometrics and bibliometrics. In this context, findings are presented by obtaining summary statistics, clusters and network models in many different dimensions from bibliometric data regarding publication distribution by years, journals, citation statistics, countries, institutions, funds, co-authorship, co-citation, co-occurence networks. Overall, it has been observed that Turkey, just after South Korea, with 629 articles, all forming part of the 0,35% of the literature, received a total of 893 citations and ranked at 36 with an average of 1.42 citations. Comparisons are made in the light of evaluations that were carried out according to statistics in other dimensions and the general situation in Law research area in web of science. While providing a 20 year report card to researchers in the field of law, it is also a guiding document for future studies.

Keywords: Law; Academics; Scientometrics; Scientific Productivity; Web of Science; Literature Analysis.