İHMAL, İSTİSMAR VE ÇOCUK: ÇOK KURULUŞLU YAKLAŞIM VE ÖNLEME: Tanımlar, risk etkenleri, önleme, istismarla karışabilen durumlar.


Creative Commons License

Uğur Baysal S.

23. Pediatri ve 4. Pediatri Hemşireliği Günleri, İzmir, Turkey, 14 - 16 September 2022, pp.78-89

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.78-89
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

İHMAL, İSTİSMAR VE ÇOCUK: ÇOK KURULUŞLU YAKLAŞIM VE ÖNLEME

Prof. Dr. Serpil Uğur Baysal

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İzmir

serpil.baysal@deu.edu.tr

“Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel olarak ele alınmalıdır.”

   M. Kemal Atatürk                       

Amaç: Çocuk istismarı ve ihmali konusunda farkındalığı, duyarlılığı ve kurumlar arasında işbirliğini artırmak.

Öğrenim Hedefleri

Hekimler,

karşılaştıkları olgularda ihmal ve istismar olasılığını göz önünde bulundurabilmeli;

istismar şüphesinde çocuğu, genci örselemeden muayene edebilmeli;

istismar şüphesinde çocuk  ve genç ile “çocuk dostu”, “genç dostu” ortamda görüşme yapabilmeli;

tanı süreci ile ilgili bilgi, beceri, tutum kazanabilmeli;

yeterli ve bilimsel rapor düzenleyebilmeli;

istismara uğrayan, ihmal edilen çocuğun ve gencin topluma yeniden kazandırılabilmesi için duyarlılık ve bilgi kazanabilmeli. 

Giriş: Çocuk istismarı ve ihmali, tüm sosyoekonomik düzeylerde, ırksal, etnik/kültürel gruplarda, tüm dinlerde görülebilen  yaygın bir sorundur. İhmalin ve istismarın kurbanı olan çocuklar,  büyüme geriliği gibi tıbbi sorunlar, çok sayıda gelişimsel ve davranışsal normalden sapmalar açısından yüksek risk ve mortalite riski  taşımaktadır.