Normalizasyon Yöntemlerinin Çok Ölçütlü KararVerme Sürecine Etkisi–Moora Yöntemi İncelemesi


Özdağoğlu A.

EGE ACADEMIC REVIEW, vol.14, no.2, pp.283-294, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: EGE ACADEMIC REVIEW
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.283-294
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET İşletmeler çok sayıda değerlendirme ölçütünü bir arada gözönüne alarak alternatifler arasında seçim yapmak durumundadırlar. Bu değerlendirme ölçütlerinin ölçüm birimlerinin aynı olması durumu ise gerçek hayatta hemen hemen imkansızdır. Ölçüm birimleri farklı olan ölçütleri birarada incelemek için kullanılan yöntemler çok ölçütlü karar verme yöntemleri adıyla anılmaktadır. Çok ölçütlü karar verme yöntemlerinde ölçüm birimleri farklı olan ölçütleri incelemek için kullanılan çeşitli normalizasyon yöntemleri mevcuttur. Farklı çok ölçütlü karar verme yöntemleri farklı normalizasyon yöntemleri kullanmakta hatta aynı yöntem için literatürde farklı normalizasyon yöntemlerinin kullanıldığı bile görülmektedir. Bu çalışmanın amacı farklı normalizasyon yöntemlerinin alınan kararda bir değişiklik yaratıp yaratmadığını incelemektir. Bu amaçla veri setleri türetilerek Moora çok ölçütlü karar verme yöntemi için farklı normalizasyon yöntemleri uygulanmış ve tercih sırasının değişip değişmediği incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Üretim yönetimi, çok ölçütlü karar verme, normalizasyon, moora

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/562563