İdari Yargıda ”Tek Dilekçe ile Dava Açma” (Karşılaştırmalı Hukuki Analiz)


SANCAKDAR O.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, 2007 (Peer-Reviewed Journal)