Valproİk Asİt UygulamasInIn Embrİyo İmplantasyon Bölgesİnde Vasoaktf İntestİnal Peptİd ve Sİklooksİjenaz-2 Aktİvİtesİ Üzerİne Etkİsİ


GÜRGEN S. G., SAYIN O.

ULUSLARARASI TARIM, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ, 26 - 28 October 2018, pp.60-65

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.60-65
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes