Nöroblastomda Anti-Tümör Ajanı Olarak SMAC Mimetiklerin Kullanımı


Altun Z. S., Baran B., Olgun H. N., Aktaş S.

9. Onkolojide Arayışlar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 12 - 13 November 2021, pp.12-13

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.12-13
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Smac mimetikleri, hücredeki sekonder mitokondriyel bağımlı kaspaz aktivatörü (SMAC) proteinlerini taklit eden kimyasal ajanlardır. SMAC proteinleri hücre içerisinde bulunan inhibitör apoptoz proteinlerine (IAP) bağlanarak, onların ubikutinlenip parçalanmasını sağlar ve ya onları inhibe eder. Bu sayede hücre ölüm yolaklarının (apoptoz ve nekroptoz gibi) aktifleşmesine katkıda bulunurlar. SMAC mimetiklerinin tek başına veya kemoterapilerle birlikte etkinlikleri in-vitro ve in-vivo fare modellerinde farklı çalışmalarda incelenmiştir. SMAC mimetiklerin tek başına veya kemoterapilerle kombine kullanıldığı faz 3 çalışmaları da mevcuttur.

            SMAC mimetiklerinin etkinliği pediatrik tümörlerde de denenmektedir. Pediatrik Preklinik Test Programı (Pediatric Preclinical Testing Program) kapsamında farklı pediatrik hücre hatlarında tek başına SMAC mimetiklerin etkinliği test edilmiştir. Ancak çalışmada kapsamında SMAC mimetiklerin kemoterapilerle kombine etkinliği bugüne dek incelenmemiştir.

            Bu çalışmada insan Nöroblastom (NB) hücreleri üzerinde SMAC mimetiği olan LCL-161 ve kemoterapi ajanları Sisplatin ve Etoposid tek başlarına ve SMAC mimetiği ile birlikte kombine etkinliği hücre canlılığı ve apoptoz üzerinden değerlendirilmiştir.