CEMÂAT-İ İSLÂMİ’DE SİYASET ÜZERİNE YAPILAN MÜLAHAZALARIN MEVDÛDÎ PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ


BAĞLIOĞLU A., YAĞIR AHMETOĞLU G.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.23, no.2, pp.1-17, 2018 (Peer-Reviewed Journal)