Assesment Of Usp17 And Tpt1 Expressions On Primary Tumor Tissue And Metastatic Tissue Of Patients With High Grade Serous Ovarian Cancer And The Relation To Distant Metastasis


Bilicen E., Saatlı H. B., Çağlıyan E., Koyuncuoğlu Ülgün M., İlgen O.

1.Kadın Sağlığı Dernekleri Federasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2024, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2024, pp.61-62

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.61-62
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

OBJECTIVE: Ovarian cancer is the second most common gynecologic malignancy and the most common cause of gynecologic cancer death. High-grade serous ovarian cancer (HGSC), accounting for approximately 70% of epithelial ovarian canser, is an aggressive ovarian cancer that associated with a worse clinical outcome. It is a poor-prognosis tumor with a 5-year survival rate of around 40%, which is due to late diagnosis (75% in FIGO III/IV) as well as the development of resistance to chemotherapy. Ubiquitination is widely recognised as a fundamental regulator of numerous cellular events, indeed the role of ubiquitination in DNA damage response, cell cycle regulation and intracellular trafficking has been extensively characterised. Consequently, much attention has been focused on determining the association between ubiquitination and tumorigenesis. Ubiquitin Specific Protease 17 (USP17) and found that it regulated signalling through the Ras pathway by controlling the intracellular localisation of Ras and other small GTPases; key regulators of cell proliferation and migration. Tumor protein translationally controlled 1(Tpt1), also known as translationally controlled tumor protein (TCTP), is an evolutionary conserved protein that shares a high degree of homology from plants to mammals, implicating its fundamental functions. Tpt1 is associated with cancer progression and is highly expressed in many tumors. Recently, Tpt1 was found to interact with p53 and to negatively regulate p53 by increasing its degradation.

MATERIAL-METHOD: The study examined the results of staining with USP17 and TPT1 receptor kits on pathologic blocks of patients diagnosed with high-grade serous ovarian carcinoma due to who had operation because of adnexal mass between June 2013 and June 2017 and definitive pathology results. The rate of receptor positivity of these patients in primary tissue and metastatic tissue was investigated. It was planned to investigate the relationship between receptor positivity and metastasis.

DISCUSSION: Previous studies of USP17 and Tpt1 expressions evaluated in different types of cancer, we evaluated in primary and metastatic tumor tissues of patients with high grade serous over cancer and increased expression was observed in both groups. Although the increase was considered to be associated with tumor progression and metastasis statistically significant difference was not obtained due to low number of patients.

CONCLUSIONS: There was a statistically significant difference between primer and metastatic tissue expressions of USP 17 and USP 17-related immunohistochemical stainings and expression of primer over tissue and metastatic tissue. The correlation coefficient 0.349 p = 0.047 , although there was a correlation it was weak, but Tpt 1 immunohistochemical staining showed no statistically significant correlation.

KEYWORDS: High-grade serous ovarian cancer (HGSC), metastasis. USP17, TPT1


GİRİŞ-AMAÇ: Over kanseri; ikinci en sık görülen jinekolojik malignite ve en sık ölüme sebep olan jinekolojik malignitedir. Yüksek dereceli seröz over kanseri %70 oranla en sık görülen ve daha kötü klinik sonuçları olan tiptir. Geç tanı; %75 oranında (InternationalFederation of Gynecology and Obstetrics- FIGO III-IV) ve kemoterapiye gelişen direnç sebebiyle 5 yıllık sağ kalım oranları %40 oranında kalmaktadır. Ubiquitinasyon; DNA yıkımının onarımında hücre döngüsünün düzenlenmesinde rol alan temel düzenleyici işlemdir. Pek çok çalışma ubiquitinasyon ve tümörogenez arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Ubiquitin Spesifik Proteaz 17 (USP17); RAS yolağı üzerinden sinyal göndererek hücre içi RAS lokalizasyonlarını, küçük GTPaz’lar ve hücre proliferasyon ve migrasyonunu kontrol eder. Tumor protein translationally controlled 1 (Tpt1), translationally controlled tumor protein (TCTP) olarak da bilinen, bitkilerden memelilere kadar pek çok canlıda benzer yapıda bulunan bir proteindir. Tpt1 kanser progresyonu ile ilişkilidir ve birçok tümörde yüksek miktarlarda eksprese edilmektedir. Tpt1 in son zamanlarda p53 ü negatif olarak etkilediği ve bozunumunu artırdığı ortaya kondu.

GEREÇ-YÖNTEM: Araştırma Haziran 2013- Haziran2017 yıllarında arasında adneksiyal kitle nedeniyle opere olmuş ve kesin patoloji sonuçları yüksek dereceli seröz over kanseri olarak saptanan hastaların patoloji blokları üzerinde USP17 ve TPT1 reseptör kitleriyle yapılacak boyama sonuçları incelendi. Bu hastaların primer doku ve metastatik doku piyeslerindeki reseptör pozitiflik oranı araştırıldı. Reseptör pozitifliğinin metastaz ile ilişkisi araştırılması planlandı.

TARTIŞMA: Daha  önceden yapılmış olan çalışmalarda  farklı kanser tiplerinde değerlendirilmiş olan USP17 ve Tpt 1 ekspresyonları yüksek dereceli seröz  over kanseri olan hastaların primer  ve metastatik tümör dokularında  değerlendirildi ve  her  iki grupta da  ekspresyonlarda  artış izlendi.Bu artışın tümör progresyon ve metastazı ile  ilişkili olduğu üşünülmekle birlikte  hasta sayılarının düşük olması sebebiyle istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmedi.

SONUÇLAR: USP 17’nin primer ve metastatik dokudaki ekspresyonları arasında  USP 17 ile ilgili immunhistokimyasal ekspresyonlar ile primer  over dokusu ve metastatik dokuya  ait ekspresyonlar arasında  istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edildi p=0,047 korelasyon katsayısı 0,349 olarak zayıf da olsa bir korelasyon bulunmasına  rağmen Tpt 1  ile ilgili ekspresyonlarda istatistiksel anlamlı bir korelasyon saptanmadı.

ANAHTAR KELİMELER:  Yüksek dereceli seröz over kanseri, metastaz, USP17, TPT1