1960 Sonrası Tekstil Sanatında İfade Aracı Olarak Giysi Formu Ve Sanat Nesnesi Olarak Giysi


Creative Commons License

Haylamaz G., Kozbekçi Ayranpınar S.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, vol.1, pp.31-45

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.31-45
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde tekstilin kendi doğasında olan esneme, katlama, kırışma, parçalanma, yığılma, ışık geçirme gibi özelliklerinin yer aldığı düzenlemelerde, giysi formlarının kavramsal söylemlere aracılık ettiğini görmekteyiz. Tekstil elyafının sınırlarlarına giren materyallerle üretilmiş, deneysel sanat yapıtlarını ifade eden lif sanatı, 20. yüzyılda bağımsız bir sanat dalı haline gelmiştir. Bununla birlikte sanatın kavramsal yönelimi içinde tekstil ve giysinin konumu, estetik bakış açısından düşünsel bakış açısına doğru kaymaktadır. Çağdaş sanatta resim, heykel, mimari, tekstil/lif sanatı gibi alanların etkileşimleriyle sanatçılar kendi imgelemlerini, dışavurumlarını, teknik ve estetik ile birleştirerek sanatsal çalışmalar ortaya koymaktadırlar. Özellikle 1960’lardan günümüze tekstilin/lifin, giysi formu üzerinden sanatsal bir ifade aracı olarak kullanılması ve giysinin imgeyi taşıyan-aktaran nesneye dönüşümü söz konusudur. Ayrıca plastik değerler açısından giysi, içindeki kütlenin hareketiyle birlikte farklı formlar sunabilme kabiliyetine sahip olmasının yanı sıra, insan bedeninden bağımsız heykelsi formlara da dönüşebilmektedir. Bu araştırmanın amacı beden–form ilişkisiyle giysiye dönüşmüş sanat eserlerini ve giysinin simgesel anlamıyla sanat nesnesine dönüşümünü disiplinlerarası etkileşimler ışığında değerlendirmek ve anlamaktır. Çalışmada tekstil/lif sanatının farklı disiplinlerden beslenerek, geleneksel tekstil tekniklerinin yanı sıra disiplinlerarası yöntem ve tekniklerle yenilikçi ifade biçimlerinin sunulmasına, kavramsal sanatta çeşitli giysi formlarının kullanıldıkları zamana, kişilere ve simgesel anlamlarına göre ilettiği mesajlara, duygusal etkilere değinilecektir. Anahtar Kelimeler: Tekstil Sanatı, Lif Sanatı, Beden, Form, Giysi, Sanat Nesnesi, Çağdaş Sanat