Vergilendirme yetkisi ve Kullanımı


ARIKAN Z.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 1997 (Peer-Reviewed Journal)