Tazir Suçları Bakımından Klâsik Dönem Osmanlı Ceza Hukukunda Kanunilik İlkesi


VATANSEVER ÖZTÜRK M.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.2, pp.195-212, 2018 (Peer-Reviewed Journal)