Ücret Niteliğindeki İşçi Alacağı Davalarında Tanık Deliline Dayanılması


Aydemir M.

SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, no.43, pp.77-104, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.77-104
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

    Bir vakıanın ispatı için başvurulan araçlara delil denir. Hukukumuzda deliller, kesin ve takdiri deliller olmak üzere ikiye ayrılır. İşçi alacağı davalarında, en çok başvurulan tanık delili, takdiri deliller arasında yer almaktadır. Tanık, uyuşmazlık hakkında bilgi ve görgüsü bulunan üçüncü kişidir. Diğer deliller gibi tanık delilinin de kim tarafından, ne zaman, nasıl ve hangi konuda gösterileceği medeni yargılama hukukunda gösterilmiştir. Tanık deliline başvurmak isteyen taraflar dilekçeleri ile birlikte, tanık deliline başvurmalıdırlar. Aksi halde, tanık dinletme hakkını kaybederler. Usulüne uygun olarak bildirilen tanıklara mahkemece davetiye gönderilir. Davetiyeye rağmen gelmeyen tanıkların zorla dinlenilmesine karar verilir. İş mahkemelerinde daha çok ücret miktarı, fazla çalışma, hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı konularında tanık dinlenmektedir. Ücretin ödenmesi ve yıllık ücretli iznin kullanılması ile ilgili konularında ise tanık ifadelerine başvurulamamaktadır. İmzalı ve tahakkuklu ücret bordrosu olması halinde yine kural olarak, tanık deliline başvurulamamaktadır. İş yargılamasında tanık deliline başvurulabilecek hallerde tanık ifadeleri iyi irdelenmelidir. Hâkim önüne gelen olayda tanıkları dinlerken, özellikle tanıkların işyerinde çalışıp çalışmadığına, çalıştı ise çalışma dönemine, tanığın taraflarla olan menfaat ilişkisine, husumetine, davasının olup olmadığına bakmak zorundadır. Hâkim, tanık beyanlarına bu ölçülerde itibar etmeli; itibar ederken de, dışlarken de nedenini çözümleyip tartışmalıdır. İş mahkemeleri, bir yandan tanık ifadelerini dikkatlice ele alırken; diğer yandan da tanık dinletme hakkını kısıtlayıcı uygulamalardan uzak durmalıdır.