Kimya Eğitiminde 3D Baskı Üzerine Bir Meta-Sentez Çalışması


Cengiz B. E., Uyulgan M. A.

8. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (UKEK 2023), İstanbul, Turkey, 6 - 08 September 2023, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

3D yazıcılar ve bununla birlikte gelişen 3D baskı teknolojilerinin kolay erişilebilir hale gelmesi eğitim ortamlarında da yaygın olarak kullanımını birlikte getirmiştir (Eisenberg, 2013; Pence, 2020). Bu tür teknolojiler aktif öğrenme yöntemleri ile entegre edilerek öğrencilere alanları ile ilgili yeni bilgi ve beceri kazandırma ve geliştirme konusunda yardımcı olmaktadır. Son yıllarda 3D baskı uygulamalarının fen alanları eğitimi başta olmak üzere mühendislik, tıp, sanat, coğrafya, tarih gibi pek çok alanda etkili eğitim sunduğu söz konusudur. 3D baskı, kimya eğitiminde de soyut kavramların somutlaştırılması ve öğrencilerin daha iyi bir görsel anlayış geliştirmesi için güçlü bir araç olarak kullanılmaktadır (Şimşir, Ünal, Akyüz ve Yerlikaya, 2021). Bu teknoloji sayesinde öğrenciler, kimyanın temel prensiplerini daha iyi kavrayabilir, yeni öğrenme materyalleri tasarlayabilir ve laboratuvar deneyimini sanal ortamda yaşayabilirler. Bu araştırmanın amacı kimya eğitiminde 3D baskı ile ilgili çalışmaların meta-sentez yöntemi kullanılarak analiz edilmesi ve bu alanda nasıl bir eğilim olduğunun ortaya konulmasıdır. Araştırmada 2013-2023 yılları arasında yayınlanmış olan ve amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 198 araştırma makalesi analiz edilmiştir. Çalışmaların seçiminde bu konu alanında uluslararası en çok yayın yapan ve atıf alan dergiler araştırılmıştır. Bu araştırmada Google Akademik arama motoru ile Web of Science veri tabanından faydalanılmıştır. Kimya eğitiminde 3D baskı konusunda yayınlanan toplam makale sayısı ve en çok atıf alan dergiler arasından “Journal of Chemical Education” dergisi belirlenmiştir. Bu kapsamda belirlenen dergideki çalışmaların her biri için içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz çerçevesinde belirlenen temalar çalışmanın yayın yılı, konu alanı, çalışma grubu, kullanılan öğretim yöntem ve uygulamaları ve elde edilen sonuçlar kapsamında incelenmiştir. Elde edilen bulgular frekans ve yüzdelere dayalı yorumlanmış ve tablolar halinde sunulmuştur. Temalara ilişkin sonuçlar incelendiğinde 3D baskı uygulamalarına yönelik çalışmaların özellikle pandemi ve sonrası dönemde arttığı, bu tür uygulamaların öğrencilerin somut öğrenme deneyimleri kazanmasında, akademik başarıları ve kavramsal anlamalarında olumlu sonuçlar ortaya koyduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda kimya eğitimcilerine ve gelecek araştırmalarda 3D baskı kullanımına ilişkin öneriler sunulmuştur.