Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Matematik Eğitiminde Kullanımına Yönelik Örnekler


Korkmaz E., Moralı H. S.

5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-5) Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2021, pp.111-112

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.111-112
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Artırılmış gerçeklik (AG), üç boyutlu sanal nesnelerin gerçek dünya ortamında etkileşimli olarak görüntülenmesine yardımcı olur. AG teknolojisi 2010’lu yıllarda mobil cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte AG’nin eğitimde kullanımı artmaya başlamıştır. Bu gelişmelere paralel olarak AG’nin matematik eğitiminde kullanımıyla ilgili yapılan çalışmaların sayısı artmaktadır. AG’nin matematik eğitiminde soyutlaştırmayı ve görselleştirmeyi sağladığı birçok çalışmada ifade edilmiştir. AG yardımıyla eğitim ortamlarında kullanılabilecek ders içerikleri hazırlanabilir. AG ile ilgili çalışmalar incelendiğinde AG içerikleri hazırlamak için genellikle oyun tasarlama ortamı olan Unity 3D yazılımının kullanıldığı görülmüştür. Bu yazılım kullanılarak Vuforia ve ARToolKit eklentileri ile birlikte AG içerikleri geliştirilebilir. Bu tür içerik geliştirme ortamlarının kullanımı uzmanlık gerektirebilir. Bu nedenle AG içeriği geliştirmek için kullanılan, kullanımı kolay olan farklı yazılımlar da vardır. GeoGebra bu yazılımlardan biri olmakla birlikte GeoGebra 3D Hesap Makinesi’ne Temmuz 2019’da gelen eklentiyle bu uygulamaya AG objeleri eklenebilmektedir. GeoGebra’nın, GeoGebra AR adlı bir uygulaması daha mevcut olup bu uygulama yalnızca iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilmektedir ve GeoGebra 3D Hesap Makinesi’nde olduğu gibi geniş araç takımına sahip değildir. Geogebra AR ile hazır üç boyutlu geometrik cisimler matematik derslerinde kullanılabilir ve fonksiyon grafiklerinin görselleştirilmesi sağlanabilir. Covid-19 pandemi sürecinde tüm dünyada uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleriyle birlikte öğretmenler bilgisayar teknolojilerini eğitim ortamlarında aktif kullanmaya başlamıştır. Öğretmenler Web 2.0 araçlarını derslerine dahil ederek bu teknolojilerden faydalanmışlardır. Matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitim deneyimleriyle ilgili yapılan bir çalışmada öğretmenler GeoGebra yazılımını uzaktan eğitimde kullandıklarını belirtmişlerdir (Moralı ve Korkmaz, 2021). GeoGebra yazılımı öğretmenler tarafından tanınan, kullanılan bir yazılım olmakla birlikte bu yazılıma yeni bir güncellemeyle gelen AG eklentisi eğitimciler tarafından çok bilinmemektedir. Bu çalışma ile GeoGebra’nın AG eklentisini matematik eğitiminde kullanımıyla ilgili örneklerin açıklanması amaçlanmıştır. Bu çalışmada GeoGebra 3D Hesap Makinesi yardımıyla matematikte zorluk çekilen konuların matematiksel modellemesi yapılarak gerçek dünyaya yansımasının örnekleri gösterilmek istenmektedir. Bu çalışma ile özellikle geometrik cisimler, cisimlerin farklı yönlerden görünümü, eşlik ve benzerlik, açılar , çember gibi konuların öğretiminde AG kullanımıyla ilgili örnek etkinlikler tasarlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının Matematik Uygulamaları Dersi Öğretim Programında (Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) yer alan 7. sınıf cisimlerin farklı yönlerden görünümü konusuna ait “İki boyutlu görünümleri verilen şekillerin üç boyutlu cisimlerini oluşturur.” kazanımı, 8. sınıf cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusuna ait “basit cebirsel ifadeler ve bunların çarpanlarını modeller.” kazanımı , 8. sınıf eşlik ve benzerlik konusuna ait “Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi modellerle açıklar.” kazanımı, 8. sınıf geometrik cisimler konusuna ait “Dik prizmaların yüzey alan ve hacim bağıntısı ile ilgili problemleri çözer.” kazanımı; Matematik Dersi Öğretim Programında (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) yer alan 6. sınıf açılar konusuna ait “Bir açıya eş bir açı çizer.” kazanımı, 6. sınıf çember konusuna ait “Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını tanır.” kazanımı gibi kazanımların öğretimine yönelik AG içerikleri oluşturulmuştur. Sonuç olarak AG’nin öğretimi bireyselleştirmesi, bağımsız öğrenmeyi sağlaması gibi faydalarından çıkarak AG’nin matematik eğitiminde kullanılmasıyla öğrencilerin bireysel öğrenmeleri desteklenebilir, farklı öğrenme hızına sahip öğrencilere hitap eden ders içerikleri hazırlanabilir. AG ile öğrencilere dikkat çekici, eğlenceli, görsel materyaller sunarak soyut konuların öğretimi kolaylaştırılabilir. Öğrencilerin uzamsal becerilerinin gelişimine katkı sağlamak için eğitim ortamlarında AG uygulamaları kullanılabilir. Bu çalışma ile matematik eğitiminde AG kullanımıyla ilgili yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir ve AG alanında çalışacak araştırmacılara bir örnek uygulamalar sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçe