Civil Party Participation in Criminal Proceedings and the Problems Arising from the Implementation of Law no. 6284


DOĞAN R.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.0, no.47, pp.145-178, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 47
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.145-178
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No

Abstract

This article discusses the concept of civil party participation in criminal proceedings, and explains the problems arising from the implementation of the Act on the protection of women and the family against violence and the prevention of violence (Law no. 6284). In this context, firstly, the problems arising from the article 20/2 of the Act which sets out the right of the Ministry of Family and Social Services to intervene and take part in criminal proceedings, and the scope of the Ministry’s right to intervene will be investigated. Then, in the light of the rulings of the Court of Ap- peal and other courts, the issues of whether it is compulsory to inform the Ministry about the trial to use its right to intervene, and whether it is necessary to award the represen- tative of the Ministry the standard attorney’s fee will be explored.
Bu makalede öncelikle davaya katılma kurumu ve ceza muhakemesi açısından sorun- lu bir alan olmaya devam eden ceza davasına kimlerin katılabileceği hususu tartışılacak, ardından davaya katılma müessesesinin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da ne şe- kilde düzenlendiği açıklanacaktır. 6284 sayılı Kanun’un 20/2. maddesinde davaya katılma- ya ilişkin olarak yer alan muhakeme hukuku- na ilişkin özel hükümlerin kaleme alınış şek- linden kaynaklanan sorunlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya katılma yet- kisinin kapsamı, hukuki niteliği, davaya ka- tılma yetkisinin kullandırılması için ceza da- vasının Bakanlığa bildiriminin zorunlu olup olmadığı ve Bakanlığın katılan olarak yer al- dığı davalarda vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekip gerekmediği, konuya ilişkin Yargıtay ve mahkeme kararları ışığında tartışılacaktır