Destek Eğitim Odası Matematik Etkinlikleri 5-6-7. Sınıf


Creative Commons License

Karabey B. (Editor)

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Milli Eğitim Bakanlığı
  • City: Ankara
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Destek Eğitim Odası Matematik Dersi Etkinlik Kitabı (5, 6 ve 7. Sınıflar), Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokul ve imam hatip ortaokullarına devam eden özel yetenekli öğrenciler için destek eğitim odalarında kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Etkinlik hazırlama sürecinde Matematik Dersi Öğretim Programında yer alan kazanımlarda sınıf düzeyinde uygun zenginleştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bazı kazanımlar Matematik Dersi Öğretim Programından doğrudan alınırken, birçok kazanım özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaç duyduğu biçimde Destek Eğitim Odası’na uygun yeni kazanımlar olarak yazılmıştır. Belirlenen kazanımlar çerçevesinde hazırlanan etkinlikler; niteliği öne çıkaran, sorgulama ve derinleşmenin önem kazandığı bir içerikte oluşturulmuştur.

Etkinlikler soru sorma-sorgulama, derinleşme ve fikir üretme şeklinde aşamalandırılarak hazırlanmıştır. Bu aşamalandırma özellikle öğrencilerin matematiği gerçek yaşam durumlarında farkına varma-kullanma, matematiğin farklı disiplinler için bir araç olarak kullanılması ve matematiğe özgü düşünme becerilerinin gelişmesi için gerçekleştirilmiştir. Farklı disiplinlerden yararlanılarak hazırlanan etkinliklerle disiplinlerarası bir etkileşim de sağlanmaya çalışılmıştır.

Matematik öğretmenlerinin, destek eğitim odasında öğrenim gören özel yetenekli öğrencilerin bireysel özelliklerine göre etkinliğin içeriğini, öğrenme-öğretme sürecini ve ürünlerini çeşitlendirmesi ya da uygun uyarlamalarla bireye özgülüğe dönüştürmesi faydalı olacaktır. Bu kapsamda etkinlikler için belirlenen süreler öğrencilerin bireyleri özellikleri göz önünde bulundurularak arttırılabilir ya da azaltılabilir. Bunların yanı sıra etkinliklerin kitapta belirlenen sırada yapılma zorunluluğu da yoktur.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Destek Eğitim Odaları’na yönelik olarak ilk kez hazırlanan böylesi önemli bir içerik için başta Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri olmak üzere bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür eder; ülke çapındaki kıymetli öğrencilerimize faydalı olmasını temenni ederiz.

Destek Eğitim Odası Matematik Dersi Kitap Yazım Komisyonu’nda büyük emekle çalışan tüm arkadaşlarıma emeklerinden ötürü çok teşekkür ederim.