Çocuklarda COVID-19 ve MIS-C ile İlişkili Oral Semptomlar


Creative Commons License

Kılınç G., Güney S. E., Bulut G. F.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, vol.45, no.1, pp.63-68, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çocuklarda Multisistem Inflamatuar Sendrom (MIS-C), 2019 Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile ilişkili olan yeni ve tehlikeli bir çocukluk hastalığıdır. Pediatrik hastalarda, SARS-CoV-2 genellikle hafif semptomlarla görülüyor olsa da, hastaların küçük bir bölümünde, MIS-C ile ilişkili çoklu organ yetmezliğine bağlı yoğun bakım ihtiyacı olabilir. Bu dönemde COVID-19 ve MIS-C geçiren çocuk hastalarda oral lezyonlar görülmektedir. Etkilenen en yaygın bölgeler dil, yanak mukozası ve dudaklardır. Oral bulgular önemli özelliklerdir ve bu hastalığın tanı ve tedavisinde rol oynayabilir. Bu derlemede COVID-19 ve MIS-C’li çocuklarda oral mukozal lezyonlar özetlenmiştir.