İzmir İlinde 4-6 Yaş Arası Çocuklarda Bruksizm Görülme Sıklığı ve Etiyolojik Faktörleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi: Klinik Çalışma


Bulut G. F., Doğru M. Ç., Akyıldız İ., Çelik H., Coşkun Akar G., Ertuğrul F., ...More

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.27, no.3, pp.406-412, 2021 (Peer-Reviewed Journal)