Retro Pazarlama Bağlamında Tüketicilerin Marka Kimliği Ve Marka İmajına Bakış Açıları: GAÜN Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma


SARIÇİÇEK R., ÇOKAY Ç. F., KORKMAZ İ. H.

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.2, pp.345-358, 2017 (Peer-Reviewed Journal)