Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Aleyhe Değiştirme (Reformatio In Peius) Yasağı Yasağına İlişkin – Öğreti ve Uygulama Boyutlarıyla – Genel Bir Değerlendirme


TEPE İ., ÖZBEK V. Ö.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.3759-3787, 2015 (Peer-Reviewed Journal)