Fur Fashion, Anti-Fur Movements And Effects On Fashion


Creative Commons License

Acar S., Tosun E.

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.9, no.19, pp.28-41, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Pelts are the first clothing material of human beings. By transforming it into a fur, it has transformed into different forms with the fashion concept and has always preserved its place in the historical adventure of clothing. It has continued to be one of the important elements of clothing with the technology that has been taken from animals and has become available after processing. With the development of the concept of fashion, the properly of form, texture, surface effects in accordance with the seasons has changed and its usage has become widespread. İn the early 60s, when Jacqueline Kennedy wore the fur coat design of Oleg Cassini in the fur became an essential part of fashion. For many years, natural fur has reached the new images processed in different ways with the guidance of fashion and the fur industry has become a big sector. This rapid development has caused the reaction of the groups that started to become sensitive to the environment and nature. Animal rights defenders have reacted to the reasons such as damage to natural life, extinction of animal generations, wild animals in farms and torture. The strong demand for fur has led to the establishment of the fur industry. Animal rights organizations have taken various actions to attract attention to this issue. The inhumane practices exposed to animals for their fur are protested with international organizations especially such as PETA and regional groups, and the society is raise awareness non-use fur. In thıs process, the artificial fur sector has been preferred more and more.

Postlar insanoğlunun ilk giyim malzemesidir. İşlenerek kürke dönüştürülmesiyle moda kavramı eşliğinde farklı biçimlere dönüşerek giyim tarihi serüveninde yerini daima korumuştur. Gelişen teknoloji ile hayvanlardan alınan bu postların işlenerek kullanılabilir hale gelmesiyle beraber giyimin önemli unsurlarından biri olmaya devam etmiştir. Moda kavramının gelişimiyle sezonlara uygun şekilde form, doku ve yüzey etkileri değişerek kullanımı yaygınlaşmıştır. Jacqueline Kennedy’nin 60’ların başında Oleg Cassini’ nin kürk manto tasarımını giydiğinde kürk modanın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Uzun yıllar doğal kürkler modanın yönlendirilmesiyle farklı şekillerde işlenmiş yeni görüntülere ulaşmış ve kürk sanayisi büyük bir sektör haline gelmiştir. Bu hızlı gelişim çevreye ve doğaya duyarlı hale gelmeye başlayan grupların tepkisine neden olmuştur. Doğal hayatın zarar görmesi, hayvan neslinin tükenmesi, vahşi hayvanların çiftliklerde yetiştirilmesi ve işkenceye maruz kalması gibi nedenler hayvan hakları savunucularının tepkisini çekmiştir. Kürke olan yoğun talep kürk endüstrisinin kurulmasına neden olmuştur. Hayvan hakları organizasyonları bu konuya dikkat çekmek için çeşitli eylemlerde bulunmuşlardır. Hayvanların kürkleri için insanlık dışı uygulamalara maruz kalması özellikle PETA gibi uluslararası organizasyonlar ve bölgesel gruplarla protesto edilmekte ve toplum kürk kullanmama konusunda bilinçlendirilmektedir. Bu süreçte yapay kürk se