Üniversitelerdeki LGBTİ+ Öğrencilerin Eğitim Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlara ve Beklentilerine İlişkin Görüşleri


Creative Commons License

Gökçe Erdoğan İ., Fırat N.

10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.615-624

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.615-624
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde LGBTİ+ öğrencilere ulaşılıp, yaşadıkları sorunların ve beklentilerinin saptanmasına çalışılmıştır. Bu sorunlar ve beklentiler irdelenirken, üniversitelerde öğrenim gören LGBTİ+ öğrencilerin okulda ve okul çevresinde kimliklerini gizleme gereği duyup duymadıkları; önyargısız biçimde arkadaşlık kurabilip kuramadıkları ve arkadaşlıklarda tepkilerle karşılaşıp karşılaşmadıkları; zorbalığa maruz kalıp kalmadıkları ve zorbalığın detayları; eğitim yaşantılarında karşılaştıkları baskıların bu bireylerin üzerinde bıraktıkları etkiler; bu bireylerin karşılaştıkları sorunlara karşı tepkileri ve LGBTİ+ öğrencileri olarak yaşadıkları sorunlara ilişkin çözüm beklentileri alt problemler dahilinde ele alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın evreni bilinmemektedir. Araştırmada kartopu örneklem yoluyla hedef gruba ulaşılmıştır. Evrenin bilinmemesi nedeniyle, kartopu örneklem yoluyla ulaşılabilmiş olan üniversitelerde öğrenim gören LGBTİ+ öğrencilerin hangi gruba dahil oldukları çalışma tamamlandığında netleştirilebilmiştir. 12 gey, 6 lezbiyen, 2 biseksüel, 3 transseksüel olmak üzere toplam 23 LGBTİ+ üniversite öğrencisiyle görüşme yapılmıştır. LGBTİ+ üniversite öğrencilerinin eğitim yaşantıları ve beklentileri üzerine altı adet alt problemden yola çıkılarak yarı yapılandırılmış yedi adet görüşme sorusu ve her bir sorunun altında sondaj sorular katılımcılara yöneltilmiştir. Görüşme soruları öncelikle uzman görüşüne sunulmuş, düzeltilerle birlikte üç LGBTİ+ öğrenci ile pilot uygulaması yapılarak yeniden düzenlenmiştir. Pilot uygulamaya dahil edilen öğrenciler asıl çalışmada yer almamışlardır. Araştırma sonuçları öğrencilerin eğitimde yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini ortaya çıkarmıştır.