BLİNATUMOMAB İLİŞKİLİ SİTOKİN FIRTINASI: STEROİD İLE YÖNETİM


Yavuz B., Karataş A. F., Erdoğan Yücel E., Güven S., Demirkan F., Alacacıoğlu İ., ...More

46. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, 28 - 31 October 2020, no.288, pp.199

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.199
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Blinatumomab değişik bölgeleri ile T hücreler üzerindeki CD3 ve B hücreleri üzerindeki CD19’u tanıyan bispesifik bir monoklonal antikordur ve ülkemizde ve dünyada relaps/refrakter B prekürsör akut lenfoblastik lösemi tedavisinde kullanılmaktadır. İlacın yol açtığı sitokin salınım sendromu ilacın Faz II sürecinde ortaya konmuş olup IL-6, IL-10 ve IFN-gamma salınımı ile karakterizedir[1]. 34 yaşında erkek hasta Ocak 2020’de hastanemiz acil servisine ateş halsizlik şikayeti ile başvurdu. Pansitopenik olarak izlenen hastanın öyküsünde Ocak 2019’da Ph+ B-Akut lenfoblastik lösemi tanısı aldığı 8 kür HyperCVAD tedavisini suç öyküsü nedeniyle düzensiz olarak aldığı, sosyal sigorta problemi nedeniyle tirozin kinaz inhibitörü tedavisi alamadığı, pulmoner aspergillozun sekonder profilaksisi için oral vorikonazol kullandığı görüldü. Kemik iliği aspiratı ile relaps B-ALL tanısı konulan hastaya Ocak 2020’de FLAG-IDA tedavisi verilerek morfolojik tam remisyon elde edildi. Dasatinib tedaviye eklendi. 10/10 uyumlu akraba dışı kök hücre donörü bulunan hasta donörün mobilizasyonu yapılırken Nisan 2020’da relaps oldu ve blinatumomab başlandı. 30.04.2020’de 9 mcg/gün infüzyona başlandıktan sonra 06.05’de 28 mcg/gün dozuna çıkıldı, doz artışı sonrası ateş, şiddetli baş ve genel vucüt ağrısı tarifleyen hastanın akut faz reaktanlarında artış izlendi. Kan ve idrar kültürlerinde üremesi olmayan hastanın kranyal görüntülemesinde patoloji saptanmadı. Geniş spektrumlu antibiyotikler ve antifungal tedavi altında CRP progresyonu devam eden hastada sitokin salınım sendromu düşünüldü. Hastanın infüzyon sürecindeki yönetimi aşağıdaki şekil ile gösterilmiştir. Tedavinin 12., 16. günlerinde ve 18. gününden itibaren her gün düşük doz steroid tedavisi alan hastanın ateşi düşmüş, ağrıları gerilemiş, sitopenileri tekrarlamamıştır. Tedavi bitimi sonrası alınan kemik iliği aspiratında morfolojik tam remisyon izlenmiş ve hastada allojeneik kök hücre nakli ile tedaviye devam etmiştir. Blinatumomaba bağlı sitokin salınım sendromunda destek tedavinin yanısıra steroidler, tosilizumab, ilacın kesilmesi gibi tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Hastada steroid tedavisine iyi yanıt alınmış, blinatumomab tedavi etkisizliği izlenmemiştir. Steroidlerin blinatumomab etkisi ile aktive olan T hücre popülasyonunda negatif etki yaratacağı korkusu olsa da mevcut klinik verilerin ışığında teorik bir çekince olarak kalmıştır[2].