Haza Kitâbu Baytarnâme ve Tercüme i Baytarnâme de Tıp ve Veteriner Hekimliği Alanında Ortak Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme


YİĞİT A., İZMİRLİ S., YAŞAR A.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.3, no.1, pp.7-14, 2013 (Peer-Reviewed Journal)