Ege Bölgesi ndeki Bir Araştırma Ve Uygulama Hastanesinin Acil Hasta Verilerinin Simüle Edilerek Analizi


Özdağoğlu A., Yalçınkaya Ö., Özdağoğlu G.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.8, no.16, pp.61-73, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz

Hastane acil servisleri beklenmedik/ani rahatsızlıklara ilk müdahaleyi gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş birimlerdir ve 24 saat boyunca çok farklı türden şikâyetlerle gelen hastalara hizmet vermektedir. Hastaların tanı ve önceliklere göre sınıflandırılmasının servis kalitesinin iyileştirilmesi ve yoğunluğun kontrol altına alınması amacıyla kullanılabileceği düşünülmekte ve bu amaçla, Ege Bölgesi’ndeki bir araştırma ve uygulama hastanesine belirli bir dönemde başvuruda bulunan acil hasta verilerinin (yaş, cinsiyet ve tanı grupları gibi) girdi olarak kullanıldığı bir simülasyon modeli geliştirilmektedir. Performans ölçüsü olarak ise hastaların acil serviste kaldıkları ortalama süre ve kaynak kuyruğunda bekleme oranları incelenmektedir. Çalışma sonuçları, bölgesel özelliklere sahip olabilecek acil servislere başvurma nedenleri açısından bir fikir vermekle birlikte, acil servis bölümlerinin doktor ve hemşire görev planlarının yeniden yapılanma çalışmalarına da farklı bir açıdan yol göstermektedir

Anahtar Kelimeler

Acil ServisSimülasyon

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ticaretfbd/issue/21356/229093