The histopathological changes in the kidney kortex in an ischemia-reperfusion model and erythropoietin protective effect


Ergür B. U., Bağrıyanık H. A., Sönmez Ü., Şişman A. R., Tuğyan N., Buldan Z.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.13-19, 2003 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Erythropoietin (Epo) is a glycoprotein influence on the heamatopoetic system and is secceted from kidney. In the recent studies, the protective effect of Epo on central nerve system cells against ischemia-reperfusion (I/R) injury was found. We aimed to observe die histopathological changes in I/R injury in the kidney and the protective role of Epo in an experimental model. Material and method: In this study, 21 male 200-250 gr Wistar rats were used. 1 hour ischemia and 30 minutes reperfusion was maintained in the model used. Epo was given 25 IU/kg and 100 IU/kg intraperitoneally as a protective agent against I/R injury. The kidney tissue specimens were examined and scoredunder light microscope. Results: In Epo 100 IU/kg group, mononuclear cell infiltrations, vacuolations in proximal tubules and intertitial erythrocyte extravasations were significantly decreased.Conclusion: We observe with these findings that Epo protects kidney from I/R injury according; to its dose. We think, Epo might be a new protective agent against I/R injury
Amaç: Eritropoetin (Epo), böbrekten salgılanan glikoprotein yapıda ve hematopoetik sistem üzerine etkili bir hormondur. Son yıllarda yapılan araştırmalarda, Epo'nun santral sinir sistemi hücrelerini iskemik hasara karşı koruduğu bulunmuştur. Biz de araştırmamızda, böbrek dokusunda iskemi-reperfüzyon (I/R) hasarının oluşturduğu histopatolojik değişiklikler ve Epo'nun koruyucu etkisini deneysel bir model üzerinde araştırdık. Gereç ve yöntem: Bu çalışmada, 21 adet 200-250 g Wistar Albino susu sıçan kullanıldı. Kullanılan sıcak iskemi modelinde, 1 saat iskemi, 30 dakika reperfüzyon uygulandı. I/R hasarına karşı koruyucu ajan olarak reperfüzyon öncesi intra-peritoneal (i.p.) 25 IU/kg ve 100 IU/kg Epo kullanıldı. İskemi sonrası böbreklerdeki histopatolojik değişiklikler ışık mikroskobunda değerlendirildi. Bulgular: Elde edilen kesitlerin mikroskopik incelemesinde, Epo 100 IU/kg verilen grupta, intertisyel eritrosit ekstravazasyonunun, proksimal tubul hücrelerinde vakuolizasyonun, mononükleer hücre infiltrasyonunun en aza indiği gözlenmiştir. Sonuç: Çalışmamızda Epo'nun doza bağlı olarak böbrek I/R haşatını önlediğini gördük. Koruyucu ajan olarak. Epo'nun, oluşan böbrek hasarına karşı yeni bir sağaltım yöntemi olabileceği düşüncesindeyiz.