ملاحظاتی درباره جایگاه غلامان دربار در زندگی اجتماعی و اقتصادی


GÖKSU E.

Conference Proceedings Economic History of Iran in the Seljuk Period, Tahran, Iran, 16 March 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Tahran
  • Country: Iran
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes