Ekonomik Yapı ile Fertlerin Rekreatif Seyahat Harcamaları Arasındaki İlişki


Tütüncü Ö.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.33, no.2, pp.87-96, 2022 (Peer-Reviewed Journal)