Çocuklarda antinöbet ilaçlara bağlı kutanöz advers reaksiyonların tekrarlama risk faktörleri: Retrospektif bir çalışma


Günay Ç., Sarıkaya Uzan G., Asilsoy S., Uzuner N., Kangallı Ö., Hız A. S., ...More

24. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Muğla, Turkey, 17 - 21 May 2023, pp.333-334

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.333-334
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Kütanöz advers reaksiyonlar, epilepside anti-nöbet ilaçlarının (ANİ) kesilmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Ancak bu tür kesilmeler nöbetlerin artmasına neden olabilir. Bu çalışma, çocuklarda ANİ ile ilişkili döküntü nüksü için risk faktörlerini araştırmaktadır. Yöntem: ANİ’lere bağlı tek döküntü gelişen hasta grubu (Grup 1), döküntüsü tekrarlayan hasta grubu (Grup 2) ve kontrol grubundan oluşan retrospektif vaka-kontrol çalışmasında Grup 1 ve Grup 2’deki hastaların demografik ve klinik özellikleri döküntü tekrarı açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Grup 1, Grup 2 ve kontrol grubu sırasıyla 112, 33 ve 166 hastadan oluştu. Kız cinsiyet tek döküntü için risk faktörü iken (p<0.001), nüks için değildi (p=0.439). Atopik hastalık varlığı (OR:9.5, %95 CI:3.81-23.1, p<0.001), ailede ilaç alerjisi öyküsü (OR:26.3, %95 CI:9.61-72.1, p<0.001) ve politerapi (OR: 23.5, %95 CI:8.75-62.9, p<0.001) döküntü tekrarı için bağımsız risk faktörleriydi. Aromatik halkaya sahip ilaçlar hem ilk döküntü (OR:14.4, %95 CI:3.29-63.2, p<0.001) hem de nüks (OR:11.3, %95 CI:4.62-27.5, p<0.001) için risk faktörü olarak saptandı. Sonuç: Aromatik ilaçların dikkatli kullanımı, özellikle alerjik hastalık öyküsü ve ailede ilaç alerjisi öyküsü olan çocuklarda ANİ ile ilişkili kütanöz advers reaksiyonların tekrarını önleyebilir.