Comparison of Tuberculin Skin Testing and In Vitro Interferon-Gamma Release Assay Test for Diagnosis of Latent Tuberculosis in Children


Creative Commons License

Çağan Appak Y., Appak Ö., Esen N., Arslansoyu Çamlar S., Makay B., Ünsal Ş. E.

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, vol.33, no.6, pp.1402-1407, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 6
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1402-1407
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Çocukluk çağında latent tüberküloz enfeksiyonu (LTBE), yaşamın bir döneminde aktif tüberküloz (TB) hastalığı gelişme riski yönünden önemlidir. Mycobacterium tuberculosis ile enfeksiyonun belirlenmesinde yararlanılan tüberkülin deri testinin (TDT) yorumlanması güçtür. İn vitro interferon-gama (IFN-γ) salınımını ölçen testler ile bu güçlüklerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, LTBE açısından araştırılan çocuklarda IFN-γ salınım testi TDT endürasyonları ile karşılaştırılmaktadır. Gereç ve Yöntemler: QuantiFERON-TB Gold in Tube (QFT-Gold IT) testi ile periferik kan T hücrelerinde Mycobacterium tuberculosis'e özgül ESAT-6, CFP-10 ve TB7.7 antijenlerine karşı önceden duyarlanması olup olmadığı araştırılan 7 ay ile 15 yaş arası 54 çocuk çalışmaya alınmıştır. TDT uygulanmış olan bu hastalar, endürasyon ölçümlerine göre 10-14 mm ve ≥15 mm olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Her iki grup QFT-Gold IT test pozitifliği yönünden karşılaştırılmıştır. Bulgular: TDT endürasyonu 10-14 mm olan 21 çocuğun 2 (%9,5)'sinde, endürasyonu ≥15 mm olan 33 çocuğun 2 (%6)'sinde QFT-Gold IT testi pozitif bulunmuştur. İzoniazid profilaksisi, TDT endürasyonlarına göre olguların %64,8'ine başlanmış olup bu çocukların %91,4'ünde QFT-Gold IT testi negatiftir. TDT pozitifliği ile QFT-Gold IT testi pozitifliği arasındaki tutarlılık %38,9 olarak saptanmıştır. Sonuç: BCG aşısının rutin uygulandığı ve TDT yanlış pozitiflik oranının yüksek olduğu topluluklarda, IFN-γ salınımına dayanan testler çocuklarda kesin LTBE tanısının konulabilmesinde yardımcı olacaktır