Nöroblastom hastalarında dinutuksimab tedavisinde ekstravazasyon gelişmesi ve hemşirelik yönetimi iki olgu sunumu.


Önal A., Eser R., Olgun H. N., İnce D., Çeçen R. E., Kızmazoğlu D.

XXII. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 March 2023, pp.127

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.127
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Olgu: Ekstravazasyon kemoterapi uygulamalarında ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Monoklonal antikorlar sitotoksik kemoterapi ilaçlarının nekrotik etkilerini göstermezler, ancak önemli ölçüde enflamatuar toksisite meydana gelebilir. Dinutiksimab beta tedavisi premedikasyonlar ve bazen kemoterapi tedavisiyle birlikte infüzyon olarak verildiği için ayrı bir santral yol gerekmektedir. Çocuk onkoloji hastalarında genellikle port kateteri kullanılmaktadır. Bu yüzden dinutiksimab beta periferik yolla verilebilmektedir. Daha önce klinik deneyim olmadığı için ekstravazasyonda hemşirelik bakımı önemlidir. İlk vaka, 11 yaşında kız hasta kemoterapi ile birlikte 10 günlük infüzyon şeklinde aldığı 6. Kür AntiGD2 tedavisinin 5. gününde ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 2 saat boyunca damar dışına ilaç çıktığı saptanmış, ödem ve kızarıklık görüldüğü için infüzyon sonlandırılmıştır. Etkilenen ekstremite eleve edilerek ılık-soğuk uygulama yapılmıştır. 4 saat sonra ağrı ve şişlik azalmaya başlamıştır. 24 saatin sonunda tamamen etkilenen bölgenin düzeldiği gözlenmiştir. İkinci hasta 4 yaşında ilk Anti GD2 kürünü almaktaydı. Tedavinin 3. gününde ekstravazasyon gelişmiş, yaygın ödem ve kızarıklık oluşmuştur. Hastanın ilk kürü olması nedeniyle 2. günden itibaren taşikardi, hipertansiyon, yaygın kızarıklık ve öksürük gibi yan etkiler de gözlenmiştir. Tedaviye 6 gün ara verilmiştir. Antibiyotik ve paracetamol düzenli olarak verilmiştir. Diğer yan etkilerden ayırt etmek için etkilenen ekstremite gözlenmiştir. Bölgeye soğuk uygulama, elevasyon ve rahatlatıcı pomat uygulanmıştır. İlk gün ödem ve kızarıklık çok yaygındı. İkinci gün ödem azalmış kızarıklık geçmişti, ağrı hafiflemişti ama devam ediyordu. 3. Gün ödem oldukça azalmıştı, bölgedeki lokal ağrı tamamen geçmişti. 4. Gün bölgede tamamen düzelme görülmüştür. Sonuç: Dinutiksimab beta tedavisi sırasında yan etkiler açısından çok dikkat edilmesi gerekir. İnfüzyon periferik yoldan veriliyorsa damar yolunun sık sık gözlenmesi, deneyimli hemşireler tarafından girişim yapılması önemlidir. Ekstravazasyonda görülebilecek başka komplikasyonlar açısından yeni çalışmalar yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Nöroblastom, Ekstravazasyon, Hemşirelik Yönetimi