Dağlık Alanların Stratejik Planlaması ve Kamu Yönetimi Organizasyonunda Dağlık Alanların Güvenliği


Creative Commons License

Karaman Z. T.

3. Uluslararası Dağ ve Ekoloji Kongresi Sürdürülebilirlik Çerçevesi , Trabzon, Turkey, 20 - 21 October 2022, pp.21-28

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.21-28
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

SUMMARY

Turkey is a country with lots of mountainous areas. In other words, our country's 74.63% consists of mountains. Turkey's average height is higher than the continent of Asia. Mountains are being opened to settlement in an ever-increasing fashion starting from the foothills. Despite the climate changes and the increasing population on the mountains, there is still no mountainous area administration policy in Turkey. Nevertheless, administration of mountainous areas is related to the important topic of sustainable society, sustainable resource management.

Humans first need to design their own environment. It is crucial to highlight the importance of mountainous areas and multifaceted safety issues related to the features of those areas depending on their geographical position. There are lots of interdisciplinary subjects regarding mountains to be directly or indirectly studied. What is the important factor? Is it the organization? Or is it the effects of that organization? The answers to these questions lie in the lack of administrative awareness regarding mountains in Turkey and the problems arising from the lack thereof.

 

Keywords : Mountainous Area Administration, Governance, Interdisciplinarity, Safety

 

DAĞLIK ALANLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ

Prof.Dr.Zerrin Toprak Karaman

Dokuz Eylül, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Kamu Yönetimi Bölümü

İzmir, TÜRKİYE

zerrin.toprak@deu.edu.tr

ÖZET

Türkiye bir dağlık alan ülkesidir. Başka bir ifadeyle ülkemiz topraklarının %74,63’ünün dağlık alandır. Türkiye’nin ortalama yüksekliği, Asya kıtasından daha yüksektir.  Dağlar, eteklerinden başlayarak giderek artan bir şekilde yerleşime açılmaktadır. İklim değişikliklerine ve dağlarda artan nüfusa rağmen Türkiye'de hala dağlık alan yönetimi politikası bulunmamaktadır. Buna karşılık, dağlık alanların yönetimi, sürdürülebilir toplum, sürdürülebilir kaynak yönetimi gibi önemli bir konu ile ilgilidir.

İnsan önce kendi çevresini tasarlamalıdır. Coğrafi konumlarına bağlı olarak dağlık alanların önemini ve bu alanların özelliklerine ilişkin çok yönlü güvenlik konularını vurgulamak çok önemlidir. Dağlarla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak çalışılacak birçok disiplinler arası konu vardır. Önemli faktör nedir? Organizasyon mu? Yoksa bu organizasyonun etkileri mi? Bu soruların cevabı, Türkiye'de dağlarla ilgili idari bilincin olmaması ve dağların yokluğundan kaynaklanan sorunlardadır. 

 

Anahtar Sözcükler : Dağlık Alan Yönetimi, Yönetişim, Disiplinlerarasılık,  Güvenlik