Yalın Üretim Felsefesi ve Tekniklerinin Toplu Yemek Üretimine Entegrasyon Sürecinin Modellenmesi


GÜMÜŞ Y.

Emidworld 1st International Congress on Economics, Public Finance Business & Social Sciences, Kütahya, Turkey, 9 - 11 November 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kütahya
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışmada yalın üretim felsefesi ve tekniklerinin üretim akışına entegrasyon süreci araştırılmış ve bu entegrasyon süreci, geleneksel üretim yöntemlerini kullanan bir toplu yemek üreticisi firmanın mevcut koşulları üzerinden modellenmiştir. Yapılan modelleme sonrasında iki üretim yönteminin toplu yemek üretimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmanın temel adımları şunlardır:

Literatür Taraması: Çalışma, yiyecek-içecek üretiminde uygulanan yalın teknikleri ve bu tekniklerin etkilerini araştırmak için literatür taramalarıyla başlamıştır. Bu aşamada, yalın üretim teknikleri hakkında bilgi edinilmiş ve bu tekniklerin toplu yemek üretimine uyarlanabilirliği incelenmiştir.

Veri Toplama: Yalın üretim tekniklerinden bazılarını üretim sistemine entegre etmiş bir toplu yemek üreticisi firma ile yalın tekniklerin entegrasyon süreci ve bu entegrasyon sonucunda elde edilen çıktılar hakkında yarı-yapılandırılmış nitel görüşme yoluyla veri toplanmıştır.

Model Oluşturma: Geleneksel üretim yöntemi ile toplu yemek üretimi gerçekleştiren firmada, israf noktalarını tespit etmek amacıyla yapılandırılmış gözlem tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Bu veriler bir model oluşturmak için temel olarak kullanılmıştır. Yapılan gözlem ve oluşturulan model sonucunda işletmede yaklaşık 60 m2 atıl alan tespit edilmiş, iş gücü verimliliğini olumsuz etkileyen iş akışı düzenlenmiş ve yüksek stok seviyelerinin azaltılması önerilmiştir.

Karşılaştırmalı Analiz: Son aşamada iki işletmenin mevcut teknolojik koşulları göz önünde bulundurularak, üretim maliyetleri, üretim hacmi ve iş gücü kapasitesi üzerinden oranlanarak kıyaslanmıştır.