Çocuklarda Yanık Yaralanmaları ve Önleme Burn Injuries in Children and Prevention


Creative Commons License

Sevim E., Uğur Baysal S.

Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, vol.11, no.4, pp.38-44, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 11 Issue: 4
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi
  • Page Numbers: pp.38-44
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET: Yanık, pek çok cerrahi hastalıktan ve sorundan tamamen farklı, kendine özgü etiyolojisi, patofizyolojisi ve tedavi yöntemleri olan ciddi bir travmadır. Yanık nedeni termal, elektrik, kimyasal maddeler ya da radyasyon olabilir. Yanık hastalarının %70’inden çoğunda neden, haşlanma ve alev/ ateş ile yanmadır. Haşlanma, beş yaş altındaki çocuklarda en sık yanık nedenidir. Adolesan yaş grubunda alev yanıkları daha sık görülmektedir. Tıbbi ve teknolojik ilerlemelere karşın yanık, halen ya¬şamı tehdit eden ciddi bir sağlık sorunudur. Bu nedenle, ya¬nığın önlenmesi ve kontrolü en ucuz ve en etkili yoldur.

Anahtar Kelimeler: Yanık; çocuk; önleme

ABSTRACT: Burn is a serious trauma, completely different from the many surgical diseases and problems with distinctive etiology, pathophysiology, and treatment. The cause of burns may be thermal, electrical, chemical, or radiation. Scald burns and flames/fire-related burns are responsible for 70% of the patients. Scald burns are the most common cause in children under five years of age. Flame burns are more common in adolescents. Despite medical and technological advances, burn is a serious life-threatening health problem. Therefore, burn prevention and control are the cheapest and most effective ways. Key Words: Burn; child; prevention

Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2015;11(4):38-44