Persistent Huschke Foramen Reconstruction with Endaural Approach


Creative Commons License

Kısa A., Mete S., Türkmenoğlu E. B., Çakır Çetin A., Güneri E. A.

10. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi & 12. Koklear Implantasyon Odyoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 06 May 2023, pp.71

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.71
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

ENDAURAL YAKLAŞIM İLE HUSCHKE FORAMENİ ONARIMI

Ahmet Kısa1 , Serdar Mete1 , Enes Bilgin Türkmenoğlu1 , Aslı Çakır Çetin1 , Enis Alpin Güneri1 1

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak, Burun Ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Amaç: Huschke forameni olarak da bilinen foramen timpanikum, temporal kemiğin timpanik kısmındaki anatomik bir varyasyondur ve persistansı yaşamın ilk 5 yılında ossifikasyondaki defekte bağlı olarak gelişir (1,2). Bu bildirinin amacı endaural yaklaşım ile Huschke forameni onarımı yapılan olgunun klinik, görüntüleme ve tedavi özelliklerinin sunulmasıdır.

Olgunun Özellikleri: 57 yaşında kadın hasta kliniğimize sağ kulakta dolgunluk ve çiğneme sırasında çıtırtı duyması şikayeti ile başvurdu. 6 ay önce timpanoplasti cerrahisi öyküsü hastanın ek otolojik yakınması yoktu. Şikayetlerinde azalma olmaması üzerine görüntüleme tetkikleri ardından kliniğimize yönlendirilmişti. Hastanın otoskopik muayenesinde sağ kulakta dış kulak yolu (DKY) ön duvarında protrude kitle saptandı. Defektin büyüklüğü, hastanın şikayeti ve rekürren enfeksiyon, işitme kaybı gibi olası komplikasyonlar göz önünde bulundurularak sağ kulaktaki defektin cerrahi onarımına karar verildi. Tedavi ve

Prognoz: Genel anestezi altında hastada endaural insizyon ile yaklaşık iki cm’lik kesi yapıldı. DKY superiorundan ve posteirorundan sirkümferansiyal şekilde insizyon yapılarak üst duvardan ön ve arka olmak üzere timpanomeatal flepler eleve edildi. Foramen timpanikum defektinin önceki cerrahide onarıldığı kıkırdak greft ön duvar elevasyonu sırasında görüldü. Greftin defekti tam kapatmadığı, masere olduğu izlendi ve dışarı alındı. Kavum konkadan kıkırdak greft alınarak defekt subanuler underlay onarıldı. Yorum: Huschke forameninin persistansı kendini otalji, TME eklem ağrısı, kulak çınlaması, iletim tipi işitme kaybı, dış kulak yolundan tükürük akıntısı ile gösterebilir (6). Park ve ark. (8) DKY defektine rağmen olguların sadece %26’sında TME yumuşak doku herniasyonunun gözlendiğini bildirmiştir. Semptomatik hastalar için tedavi genellikle herniasyonu azaltmak ve DKY ile bağlantıyı ile kapatmak amacıyla cerrahidir (6,9,10). Otolog kıkırdak, polietilen implant ve titanyum mesh kullanarak preauriküler ve endaural yaklaşımlar yoluyla foramenin başarılı cerrahi onarımı bildirilmiştir (11-13). Bizim olgumuzda olduğu gibi, özellikle çiğneme ile ilişkili şikayetleri olan hastalarda otoskopik muayene ve radyolojik inceleme yoluyla tanı, bu hasta grubunun uygun tedavisinde anahtardır.

Anahtar kelimeler: Endaural Yaklaşım, Foramen timpanikum, Huschke Forameni,

Kaynaklar 1. Wang RG, Bingham B, Hawke M, Kwok P, Li JR. Persistence of the foramen of Huschke in the adult: an osteological study. J Otolaryngol 1991;20:251–254 2. Lacout A, Marsot-Dupuch K, Smoker WR, Lasjaunias P. Foramen tympanicum, or foramen of Huschke: pathologic cases and anatomic CT study. AJNR Am J Neuroradiol. 2005 Jun-Jul;26(6):1317-23. PMID: 15956489; PMCID: PMC8149078. 3. Hashimoto T, Ojiri H, Kawai Y. The foramen of Huschke: age and gender specific features after childhood. Int J Oral Maxillofac Surg. 2011 Jul;40(7):743-6. doi: 10.1016/j.ijom.2011.03.017. Epub 2011 May 6. PMID: 21549561. 4. Prowse SJ, Kelly G, Agada F. Temporomandibular joint herniation and the foramen of Huschke: an unusual external auditory canal mass. J Laryngol Otol. 2011 Dec;125(12):1279-81. doi: 10.1017/ S0022215111002295. Epub 2011 Sep 13. PMID: 21910955. 5. Kinar A, Bucak A, Ulu Ş. An Otalgia Cause: Temporomandibular Joint Herniation From Foramen of Huschke to External Auditory Canal. J Craniofac Surg. 2020 Sep;31(6):e532-e533. doi: 10.1097/ SCS.0000000000006461. PMID: 32871854. 6. Moriyama M, Kodama S, Suzuki M. Spontaneous temporomandibular joint herniation into the external auditory canal: a case report and review of the literature. Laryngoscope. 2005 Dec;115(12):2174-7. doi: 10.1097/01.MLG.0000181513.94754.F3. PMID: 16369162.