Çalışma Ortamının Duygusal Ergonomi Açısından Değerlendirilmesi Kamu Hastanesi Örneği


SEÇER H. Ş.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, pp.995-1030, 2016 (Peer-Reviewed Journal)