THE EFFECTS OF TURKISH LANGUAGE AND ITS LINGUISTIC FEATURES IN TRANSLATIONAL STUDIES


ATA M.

UMTEB - XIV International Scientific Research Congress September 14-15, 2023 Naples, Italy, napoli, Italy, 14 - 15 September 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: napoli
  • Country: Italy
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

THE EFFECTS OF TURKISH LANGUAGE AND ITS LINGUISTIC FEATURES IN TRANSLATIONAL STUDIES

Dr. Murat ATA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Buca

İzmir.

murat.ata@deu.edu.tr 05335621473

ORCID NO: 0000-0001-8822-5105

ÖZET

ÖZET

Cumhuriyet hükümetleri tarafından benimsenen yeni politikalar sonrasında Türk dili tekrar eski zenginliğine kavuşmuştur. Türk Dil Kurumu tarafından Türk dilinin zenginliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmak için uzun vadede başarılı sayılabilecek birçok çalışma yapılmıştır. Hem ortaöğretimde hem de yükseköğretimde Türk dilinin sesbilimsel, yapısal, anlambilimsel ve diğer özellikleri hedef alınarak gizli kalmış zenginlik ve çeşitliliği ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Mütercim tercümanlık açısından da Türkçenin en iyi şekilde yansıtılabilmesi ve iyi anlaşılabilmesi için dilin ortaya çıkarılan güzelliklerinin ve yapılarının öğrencilere kazandırılması bir zorunluluk olarak görülmektedir. Dolayısıyla bu bakış açısıyla bu çalışma, Türkçenin gizli kalmış güzelliklerinden yardım almanın çeviri çalışmaları açısından olduğu kadar yapısal açıdan da etkilerini ortaya koymaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Türk dili, çeviri çalışmaları, gizli güzellikler ve kurallar.

 

ABSTRACT

The Turkish language has shifted back to its original richness after the new policies adopted by the Republican governments. There have been many studies conducted by the Turkish Language Institute to reveal the richness and abundance of the Turkish language, which in the long term can be counted as successful. The phonological, structural, semantical, and other features of the Turkish language are targeted both in secondary school and higher education with the aim of revealing its hidden richness and diversity. In terms of translation and interpretation, it is seen as a must to get students to learn the uncovered beauties and structures of the Turkish Language to present the best reflection of it to be well understood. Therefore, from this perspective, this paper demonstrates the effects of getting help from the hidden beauties of the Turkish language in terms of translational studies as well as its structural perspective.

: Turkish language, translational studies, hiiden beauties and rules.