Duygu Stilleri Anketi’nin Beliren Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


ÖZ SOYSAL F. S., BAKALIM O.

JOURNAL OF HIGHER EDUCATION AND SCIENCE (YUKSEKOGRETIM VE BILIM DERGISI), vol.11, no.1, pp.49-55, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Duygu Stilleri Anketi, Hofmann ve Kashdan (2010) tarafından bireylerin duygu stillerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki beliren yetişkinlik döneminde olan üniversite öğrencilerinin yer aldığı örneklem üzerinde Duygu Stilleri Anketi”ni Türk kültürüne uyarlayarak ve ölçeğin geçerlik güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmanın çalışma grubu, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde eğitim ve öğretimlerine devam eden 343 (192 kadın ve 151 erkek) öğrenciden oluşmaktadır. Anketin geçerliği, dil geçerliği, yapı geçerliği, benzer ölçekler geçerliği çalışmalarıyla belirlenmiştir. Yapı geçerliği test etmek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Anketin üç faktörlü orijinal yapısı doğrulanmıştır. Benzer ölçekler geçerliği çalışması sonucunda Duygu Stilleri Anketi ve Duygu Düzenleme Anketi puanları arasında pozitif ve anlamlı korelasyon bulunmuştur. Benzer şekilde, dil geçerliği çalışmasında iki uygulama arasında da pozitif ve anlamlı ilişki elde edilmiştir. Ayrıca elde edilen iç tutarlılık ve test tekrar test güvenirlik katsayıları anketin güvenilirliğini desteklemiştir. Elde edilen sonuçlar, “Duygu Stilleri Anketi”nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.