İntravenöz lipit emülsiyonlarının zehirlenme tedavisindeki yeri


AYDIN B., TUNÇOK Y.

Türk Farmakoloji Derneği Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu E-bülteni, 2013 (Peer-Reviewed Journal)