Measurement Temperature Change In 1D Virtual Phantom Using Time of Flight Method


Uyğun M., Küçüka S.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, vol.14, no.4, pp.661-669, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada bilgisayar ortamında akustik fantom oluşturulmuş ve fantom üzerinde iki farklı sıcaklık dağılımı için akustik simülasyon gerçekleştirilmiştir. İki farklı sıcaklık dağılımı için elde edilen dönüş sinyallerine çapraz korelasyon uygulanarak yerel noktalardaki zaman kaymaları hesaplanmıştır. Zaman kayması vektörünün eksenel eğimlerinin doku sabiti ile çarpılmasıyla her noktadaki sıcaklık değişimi hesaplanmıştır. Sıcaklık tahmininde, analiz sonucunda bulunan zaman kaymalarının yatay eksene göre eğimlerinin bulunması için geri fark yöntemi ve doğru uydurma yöntemi kullanılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Sıcaklık dağılımı ilk durumda doku 37°C’de üniform sıcaklıkta ve ikinci durumda doku merkezi 45°C ve etrafında çan eğrisi yaparak azalan şekilde tanımlanmıştır. Sıcaklık ölçümündeki maksimum sapmaların, geri fark yönteminde 1,99°C, doğru uydurma yönteminde 0,75°C olduğu ve kullanılan modelin tek boyutlu uygulamada yeterli olduğu görülmüştür. Bu çalışma ile birlikte ileride yapılacak iki boyutlu simülasyon ve deneysel çalışmalar için taban oluşturulmuştur.