Muğla İl Merkezinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi


ÇALIŞTIR B., DERELİ F., AYAN H., CANTÜRK A.

Turk Geriatri Dergisi-Turkish Journal Of Geriatrics, vol.9, no.1, pp.30-33, 2006 (Scopus)