Farklı Adeziv Sistemlerle Restore Edilen Sınıf II Slot Preparasyonlardaki Mikrosızıntının Gelişiminde Farklı Işık Cihazlarının Etkisinin Değerlendirilmesi


ARSLAN S., ÜLKER M., ER Ö., SAĞSEN B., ERTAŞ H.

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Derg.(. Clinical Dentistry and Research), vol.32, no.1, pp.38-48, 2008 (Peer-Reviewed Journal)