Sonsuzluk Ontolojisi: Burhân-ı Tatbîk Teselsülü İptal Eder Mi?]Sadrüşşerîa’nın Katkıları Çerçevesinde[


Creative Commons License

Öztürk M. B.

Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Programı, 13 - 17 July 2020, vol.1, pp.371-387

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • Page Numbers: pp.371-387
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes