Kolorektal Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Bir Olguda Kombine Spinal Epidural Anestezi


BOZTAŞ N., ÖZKARDEŞLER S., AKAN M., volkan o., ÖZBİLGİN M.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011 (Peer-Reviewed Journal)