Asemptomatik SARS‐COV‐2 Pozitif Spinal Müsküler Atrofi Tip 1 Olgusu


Sarıkaya Uzan G., Soydemir D., Günay Ç., Güzel I., Sayıner A. A., Hız A. S., ...More

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.35, no.1, pp.279-283, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Coronavirus disease 2019 (COVID‐19) Coronavirus-2(SARS‐CoV‐2)’den kaynaklanan ciddi akut respiratuar sendrom ile sonuçlanan halen dünya çapında görülen pandemi ve halk sağlığı acilidir. Altta yatan kronik solunum sistemi hastalığına sahip bireylerde daha ağır geçirildiği bilinen COVID19’un SMA hastalıklı bireylerde ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bununla birlikte COVID 19’un SMA hastalarındaki seyri ve nusinersen tedavisi üzerine etkisi ile ilgili bir literatür ya da vaka sunumu henüz bildirilmemiştir. Amacımız aile içi bireyleri SARS‐CoV‐2 polymerase chain reaction(PCR) negatifken kendisi pozitif olan asemptomatik SARS‐CoV‐2 taşıyıcısı SMA Tip 1 tanılı nusinersen tedavisi verdiğimiz 3,5 aylık bir kız olguyu sunarak gelecekte de dünya genelinde etkisini sürdüreceğini düşündüğümüz SARS‐CoV‐2 pozitif SMA hastalarının yönetimi ile ilgili literatüre katkıda bulunmaktır.