The Problem of Legality of Collective Actions in a Workplace That is Under Decision of Postponement of Strike


Creative Commons License

İmancı B. K.

22. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Balıkesir, Turkey, 8 - 10 September 2023, pp.163-164

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.163-164
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

ions stipulated by the contract in order to meet their demands on a particular topic or to express their opinions. Collective action, which is recognized in international law for long, has been gaining ground in our country through decisions of higher judicial bodies. Although our labor legislation protects a limited right to strike; the Constitutional Court, the Court of Cassation and the Council of State are ruling that right to collective action included in the international treaties are protected in our legal system via Article 90/5 of Constitution. Despite the terms strike and collective action are closely related, they are not the same. In this study, the possibility of practicing collective action legally in a workplace that is under decision of postponement of strike is attempted to be evaluated in the scope of a recent decision held by Constitutional Court. In this regard, legal nature of decision of postponement of strike and effect of this decision on the right of collective action have been investigated. In our legal system decision of postponement of strike practically works as a prohibition of strike and after this decision there is no option left other than applying for appeal to the High Board of Arbitration for the relevant union. For this matter, postponement of strike constitutes a grave intervention to workers constitutionally protected right to strike. Considering such elements as decision of postponement of strike being an administrative decision which is subject to judicial review and essential differences between strike and collective action, it cannot be claimed that postponement of strike being always legal and similarly justification of a legal decision of postponement being applicable to collective actions directly. For this reason, presence of a decision of postponement of strike should not render collective actions illegal singlehandedly, and every matter of dispute should be evaluated with respect to circumstances of the case. 

Toplu eylem; çalışanların, belirli bir konuda taleplerinin yerine getirilmesi ya da tepkilerini ortaya koymak amacıyla, topluca ve geçici olarak sözleşme ile öngörülen yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekten kaçınmaları olarak tanımlanabilir. Uluslararası hukukta uzun bir zamandır kabul gören toplu eylem hakkı ülkemizde yüksek yargı organlarının kararları aracılığıyla yer bulmaya başlamıştır. Her ne kadar iş mevzuatımız sınırlı bir grev hakkını koruma altına alsa da Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay uluslararası sözleşmelerde yer verilen toplu eylem hakkının Anayasa md. 90/f. 5 hükmü aracılığıyla hukukumuzda da korunduğuna yönelik kararlar vermektedir. Toplu eylem ve grev kavramı birbiriyle yakın ilişkili olsalar da aynı değillerdir. Bu çalışmada yakın tarihli bir Anayasa Mahkemesi kararı çerçevesinde grevin ertelendiği bir işyerinde hukuka uygun bir toplu eylemin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği sorunu değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda grev erteleme kararının hukuki mahiyeti ve bu kararın toplu eylem hakkına etkisi araştırılmıştır. Hukukumuzda grev erteleme fiilen grev yasağı olarak çalışmakta, grev erteleme kararı üzerine ilgili sendikanın Yüksek Hakem Kurulu’na başvurmaktan başka çaresi kalmamaktadır. Bu nedenle grev ertelemeleri işçilerin anayasal grev hakkına büyük bir müdahale teşkil etmektedir. Grev erteleme kararının idari bir karar olup yargı denetimine tabi olması, grev ile toplu eylemler arasındaki nitelik farkı gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda grevin ertelenmesinin her zaman hukuki olduğu söylenemeyeceği gibi hukuka uygun bir grev erteleme kararının gerekçelerinin otomatik olarak toplu eylemlere uygulanabileceği de kabul edilemez. Bu nedenle yalnızca grev erteleme kararının varlığı toplu eylemleri hukuka aykırı kılmamalı, her somut uyuşmazlık bakımından olayın koşulları göz önünde bulundurularak ayrıca değerlendirme yapılmalıdır.